Browsing: Dirâyeti

Akıllı ve zeki olmak yani fetânet sıfatı, peygamberlerin sıfatlarındandır. Gerçek peygamber vârisi olan Hak dostlarına da bu vasıftan büyük bir…