Browsing: Ferdî Kemâlâta Önem Vermesi

Muhterem Üstâz -kuddise sirruh-, ferdî kemâlâta büyük ehemmiyet verirdi. Zira o biliyordu ki, Allâh’a karşı ilk sorumluluğumuz, öncelikle kendi kulluğumuzun…