Browsing: Sehâveti

Muhterem Üstâzın içinde yetiştiği aile, hayır ve hasenâta ehemmiyet veren cömert bir aileydi. İnfak onda küçük yaşlardan itibaren bir tabiat-ı…