Browsing: Zarâfeti

Bir insan, Rabbin terbiyesine mazhar olacak kurbiyete (yakınlığa) erişince, onun güzelliğini, derinliğini, letâfetini, nezâket ve zarâfetini ifadeye dökmek imkânsız hale…