Browsing: musa efendi kitabı

Yüce Rabbimiz âyet-i kerimede: “Kime uzun ömür vermişsek, onun yaratılışını tersine çeviririz (güçten düşürür ve âdetâ çocukluk günlerine geri döndürürüz).…

Rızâ ve teslimiyet, kulluğun zirve noktalarıdır. Allâh’ın kuldan, kulun da Allah’tan râzı olma hâli diye de ifade edebileceğimiz bu durum,…

Bir insan, Rabbin terbiyesine mazhar olacak kurbiyete (yakınlığa) erişince, onun güzelliğini, derinliğini, letâfetini, nezâket ve zarâfetini ifadeye dökmek imkânsız hale…

İstikrarlı bir hayatın vazgeçilmez esası, ifrat ve tefrite düşmeden itidal üzere bir yol izlemektir. Başarının en mühim âmillerinden biri olan…

Akıllı ve zeki olmak yani fetânet sıfatı, peygamberlerin sıfatlarındandır. Gerçek peygamber vârisi olan Hak dostlarına da bu vasıftan büyük bir…

Mûsâ Efendi -kuddise sirruh-’un göze çarpan en mühim hususiyetlerinden birisi de onun tertip, düzen ve intizama verdiği ehemmiyetti. Dağınıklığı sevmezdi.…

Muhterem Üstâzın içinde yetiştiği aile, hayır ve hasenâta ehemmiyet veren cömert bir aileydi. İnfak onda küçük yaşlardan itibaren bir tabiat-ı…

Yeryüzünde Allâh’ın istediği bir kulluk hayatını gerçekleştirebilmek için, hür bir vatan toprağına sahip olmak, îmandan sonra en büyük nimetlerden biridir.…

Ehl-i tasavvuf, varlığın ortaya çıkışının temelini muhabbet-i ilâhiyeye bağlar. Varlık âlemindeki her şeyde bir sevgi istidâdı vardır. Canlı-cansız tüm varlığın…

Mûsâ Efendi -kuddise sirruh-, orta boylu, mütenâsip vucutlu, nûrânî yüzlü, hafif gül rengi karışımı beyaz tenliydi. Gözleri elâ, kaşları gür…

Manevî eğitim vasıtası olarak mektuplar, tarih boyunca hiçbir zaman önemini yitirmemiş vesikalardır. Bugün teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği iletişim…

Musa Topbaş Efendi’nin Eserlerini görmek için tıklayınız… Yazılan bir eser, istikbâle gönderilmiş bir mektup gibidir. Kiminle, nerede ve nasıl buluşacağı…

Kur’ân-ı Kerim’de, ilâhî müjdeye nâil olacak müminlerin vasıfları peş peşe sayılırken, onlardan bir grubun da Allah rızâsı için “sefere çıkanlar”…