Browsing: musa topbaş

Kur’ân-ı Kerim’de, ilâhî müjdeye nâil olacak müminlerin vasıfları peş peşe sayılırken, onlardan bir grubun da Allah rızâsı için “sefere çıkanlar”…

Muhammed Bahâuddin Nakşibend -kuddise sirruh- asırlar öncesinden “Bizim yolumuz sohbet yoludur” buyurmak suretiyle, bu manevî yolun en temel esasını ortaya…

Tasavvufî eğitimde en büyük gaye, kulu Hakk’ın muhabbet ve rızâsına eriştirmektir. Bu gayeyi gerçekleştirecek en önemli vasıtalardan biri de hiç…

Muhterem Üstâz -kuddise sirruh-, ferdî kemâlâta büyük ehemmiyet verirdi. Zira o biliyordu ki, Allâh’a karşı ilk sorumluluğumuz, öncelikle kendi kulluğumuzun…

Mûsâ Efendinin aldığı zahirî eğitimi birinci bölümde incelemiştik. Bu bölümde ise onun hayatının âdetâ ikinci ve ana bölümü olan bir…

EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATI Mûsâ Efendi -kuddise sirruh- bir Kur’ân aşığı olarak tanınan Hacı Fahri Kiğılı’nın damadı olmuştur. Hacı Fahri…